Bible

Bible je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné. Bible je označována též jako Písmo svaté nebo Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.
Bible má dvě části Starý a Nový zákon. Starý zákon křesťané převzali z judaismu. Nový zákon popisuje život proroka Ježíše Krista.
Starý zákon je soubor knih, popisující židovskou historii, zvyky a lidové moudrosti. Nový zákon je složen z takzvaných evangelií podle Matouše, Marka, Jana a Lukáše.
Popisuje život Ježíše Krista od jeho narození až po ukřižování a údajné z mrtvýchvstání. Bible přes dva tisíce let významně ovlivňovala západní křesťanskou civilizaci.

Sdílejte na:
Posted in Bible, Nezařazené and tagged .