Čtenářský deník k maturitě, forma

Sdílejte na:

Forma Čtenářského deníku k maturitě

Čtenářský deník k maturitě – doporučená forma zápisu o četbě

  1. Autor a název
  2. Literární druh a forma (próza, poezie, drama, epika, lyrika, drama …)
  3. Literární žánr (novela, epos, román, román v dopisech …)
  4. Slohový postup a funkční styl (slohový postup: vyprávěcí, popisný, úvahový, informační, výkladový … slohový útvar: vypravování, popis, úvaha, výklad, líčení. funkční styl: prostě sdělovací, odborný, publicistický, administrativní, umělecký …)
  5. Hlavní myšlenky díla (hrozba války, zneužití techniky, kritika společnosti …)
  6. Jazykové prostředky a výstavba díla (spisovná ,nespisovná čj, hovorová čj, zdrobněliny … Odstavce, kapitoly,….sloky, scénické poznámky …)
  7. Obsah díla
  8. Informace o autorovi a jeho další díla
  9. Informace o dalších autorech daného období
  10. Charakteristika období, směru, literární skupiny (renesance, středověk, beatníci, surrealismus …)

Pokračujte kliknutím zde na Čtenářský deník k maturitě


nebo na

Životopisy spisovatelů


Více informací o maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury naleznete zde

Nová maturita – zkouška z českého jazyka a literatury

Visited 121 times, 1 visit(s) today
Sdílejte na: