Pýcha a předsudek

Sdílejte na:

Pýcha a předsudek (anglicky Pride and Prejudice) je nejznámější román Jane Austenové. Mottem knihy je věta „Světem panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky.“
První verzi románu sepsala v letech 1795 – 1797 a pojmenovala ji First Impresions (První dojmy). Nepodařilo se jí ale pro něj najít vydavatele, tak jej po letech přepracovala je a pod jménem Pýcha a předsudek vydala (1813).
Pýcha a předsudek je tzv. román rodinného života, který s ironickým podtextem líčí prostředí anglického venkova, tamní rodinné vztahy a snahy matek najít pro své dcery vhodné ženichy. Hlavními postavami románu jsou slečna Elizabeth Bennetová (patrně zosobnění autorky) a pan Darcy.
Celá kniha je o příběhu paní Bennetové, matky pěti dcer, které chce za každou cenu co nejlépe provdat a příběhu lásky a nenávisti Elizabeth Bennetové a pana Darcyho. Kniha končí zasnoubením, svatbou a odjezdem na ženichovo sídlo Pemberley.

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Sdílejte na:
Posted in Austenová Jane, Nezařazené and tagged , , .