Apollinaire Guillaume

Životopis Uznávaný francouzský básník, dramatik, prozaik a kritik. Narodil se v Římě. Vlastním jménem Apollinaris de Kostrowicki. Syn polské šlechtičny. Většinu života strávil v Paříži, kde i zemřel na následky španělské chřipky. Pracoval v bance, dále také jako vychovatel a redaktor. Propagoval kubismus, futurismem vystihl životní pocity moderního člověka. Prošel vývojem od symbolismu až k […]

Více ...

Alkoholy

Básnická sbírka Alkoholy má pět samostatných částí – Píseň milovaného, Oheň, Rýnské básně, Zásnuby a Ve vězení. Úvodní část nazvaná Pásmo ovlivnila básníka Jiřího Wolkera. Pásmo představuje avantgardní druh básně bez pevné struktury a verše. Je to náhodný tok dojmů, emocí a pocitů. Ve sbírce Alkoholy vyslovuje Apollinaire radost ze života a životního štěstí.

Více ...