Beckett Samuel

Životopis Samuel Beckett – původem Ir, žil v Paříži. Beckett se přátelil s Jamesem Joycem. Beckett psal kromě dramat — Čekání na Godota, Šťastné dny, Konec hry, Hra, Poslední páska — také romány – Malone umírá, Společnost, Murphy, Watt atd. Roku 1969 obdržel Nobelovu cenu. Dílo (knihy, divadelní hry apod.) [az-index id=“20″] Odkazy

Více ...

Brecht Bertolt

Životopis Bertolt Brecht se narodil v bohaté rodině v Augsburgu. Po prvotních studiích medicíny studoval dramatiku. Stal se z něho světově uznávaný divadelní režisér, spisovatel a teoretik. V letech 1933-1948 žil v emigraci v Rakousku, Švýcarsku, Francii, Dánsku a během druhé světové války převážně v USA. Po jejím skončení se vrátil opět do Berlína. Dílo […]

Více ...

Aischylos

Životopis Aischylos je tvůrce klasické řecké tragédie. Napsal asi devadesát her, zachovaných však pouze sedm. Nejznámější je trilogie Oresteia (Agamemnón, Oběť na hrobě, Usmířené Lítice) a dramata: Peršané, Upoutaný Prométheus, Sedm proti Thébám, Prosebnice. Dílo (knihy, divadelní hy apod.) [az-index id=“4″] Odkazy

Více ...

Aristofanés

Životopis Aristofanés napsal 44 her, ale dochovalo se jich pouze 11. Žáby, Vosy, Mír, Lysistraté, Jezdci, Oblaky, Ptáci, Plútos, Ženský sněm, Ženy o slavnosti Thesmoforií. Komediemi Aristofanés reagoval na politické i společenské změny, nerovnost mezi mužem a ženou a snažil se prosadit mír, svobodu, rovnoprávnost. Dílo (knihy, divadelní hy apod.) [az-index id=“3″] Odkazy

Více ...

Soudce a jeho kat

Detektivní příběh Soudce a jeho kat byl v sedmdesátých letech zfilmován Maxmilianem Schellem. Ve filmu si zahrál sám Friedrich Dürrenmatt v roli spisovatele. Skutečný vrah je zde katem v rukou soudce, je nástrojem msty na zločinci velkého formátu, na vysloveném představiteli zla. Autor v románu překročil rámec detektivky a o to víc se věnoval filozofickým […]

Více ...

Čekání na Godota

Hra Čekání na Godota je nejdůležitějším dílem absurdního dramatu. Obsahuje nesmyslné dialogy, hry se slovy, slovní fotbal atd. Hlavním rysem je bezúčelnost chování hlavních protagonistů (kontrola bot, klobouků) a minimalistická scéna. Hlavní hrdinové jsou dva tuláci Estragon a Vladimír se sejdou na mýtině, kde čekají na Godota, který pro ně má důležitou zprávu. Nevědí ani […]

Více ...

Matka Kuráž a její děti

Divadelní hra vznikla roku 1939 jako základní dílo Bertolta Brechta. Děj je rozdělen do dvanácti obrazů. Odehrává se v letech třicetileté války. Hlavní postavou je Anna Fierlingová, které říkají Matka Kuráž. Brecht se zde nechal inspirovat prózou Poběhlice Kuráž od Grimmelshausena. Matka Kuráž má tři děti – syna Eilifa, Švejcara a němou dceru Katrin. Příběh […]

Více ...