Caesar Gaius Iulius

Životopis Dílo (knihy, divadelní hry apod.) [az-index id=“52″] Odkazy

Více ...

Aischylos

Životopis Aischylos je tvůrce klasické řecké tragédie. Napsal asi devadesát her, zachovaných však pouze sedm. Nejznámější je trilogie Oresteia (Agamemnón, Oběť na hrobě, Usmířené Lítice) a dramata: Peršané, Upoutaný Prométheus, Sedm proti Thébám, Prosebnice. Dílo (knihy, divadelní hy apod.) [az-index id=“4″] Odkazy

Více ...

Aristofanés

Životopis Aristofanés napsal 44 her, ale dochovalo se jich pouze 11. Žáby, Vosy, Mír, Lysistraté, Jezdci, Oblaky, Ptáci, Plútos, Ženský sněm, Ženy o slavnosti Thesmoforií. Komediemi Aristofanés reagoval na politické i společenské změny, nerovnost mezi mužem a ženou a snažil se prosadit mír, svobodu, rovnoprávnost. Dílo (knihy, divadelní hy apod.) [az-index id=“3″] Odkazy

Více ...