Caesar Gaius Iulius

Životopis Dílo (knihy, divadelní hry apod.) Odkazy

Více ...

Aischylos

Životopis Aischylos je tvůrce klasické řecké tragédie. Napsal asi devadesát her, zachovaných však pouze sedm. Nejznámější je trilogie Oresteia (Agamemnón, Oběť na hrobě, Usmířené Lítice) a dramata: Peršané, Upoutaný Prométheus, Sedm proti Thébám, Prosebnice. Dílo (knihy, divadelní hy apod.) Odkazy

Více ...

Aristofanés

Životopis Aristofanés napsal 44 her, ale dochovalo se jich pouze 11. Žáby, Vosy, Mír, Lysistraté, Jezdci, Oblaky, Ptáci, Plútos, Ženský sněm, Ženy o slavnosti Thesmoforií. Komediemi Aristofanés reagoval na politické i společenské změny, nerovnost mezi mužem a ženou a snažil se prosadit mír, svobodu, rovnoprávnost. Dílo (knihy, divadelní hy apod.) Odkazy

Více ...