Nadja

Tato próza je rozdělena do dvou částí. V první části se Breton zabývá surrealismem, jeho uměleckými hodnotami a teoretickými základy. Tím je dílo významné. Pokládá si jednu ze základních filozofických otázek: Kdo jsem a kam směřuji? Přemýšlí nad vztahem mezi mužem a ženou, rozdíly mezi subjektivním a objektivním a zdůrazňuje roli lidského podvědomí a snů […]

Více ...