Baudelaire Charles Pierre

Životopis Charles Baudelaire byl předchůdcem symbolismu. Symbolismus dále zastupovali básníci Rimbaud, Verlain, Mallarmé a Maeterlinck. Špatné rodinné zázemí, kvůli otci nedokončil střední školu. Jeho spisovatelské počátky se pojí s romantismem. Ovlivněn prací Edgara Allana Poea. V dílech Baudelaira, který je nám nyní znám jako překladatel, esejista, básník a tvůrce kritických děl, najdeme také prvky realismu, […]

Více ...

Květy zla

Tato básnická sbírka vznikala řadu let, její autor i vydavatel byli soudně stíhání za urážku náboženské mravnosti i veřejné morálky (katolická a měšťácká Francie), řada básní nesměla být uveřejněna vůbec, nakonec bylo zakázáno knihu vydávat. Už název jedné z básní Zdechlina hovoří za vše. Kniha obsahuje celkem šest částí, celkem obsahuje 145 básní. Vůbec nejslavnější […]

Více ...