Baudelaire Charles Pierre

Životopis

Charles Baudelaire byl předchůdcem symbolismu. Symbolismus dále zastupovali básníci Rimbaud, Verlain, Mallarmé a Maeterlinck. Špatné rodinné zázemí, kvůli otci nedokončil střední školu. Jeho spisovatelské počátky se pojí s romantismem. Ovlivněn prací Edgara Allana Poea. V dílech Baudelaira, který je nám nyní znám jako překladatel, esejista, básník a tvůrce kritických děl, najdeme také prvky realismu, naturalismu a dekadence. Ve verších se snažil vyjádřit tragiku člověka v rozporu mezi jeho ideály a splíny.

Dílo (knihy, divadelní hry apod.)

Odkazy

Posted in Baudelaire Charles Pierre, Nezařazené and tagged , , , , .