Bible

Bible je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné. Bible je označována též jako Písmo svaté nebo Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih. Bible má dvě části Starý a Nový zákon. Starý zákon křesťané převzali z judaismu. Nový zákon popisuje život proroka Ježíše Krista. Starý zákon je soubor knih, popisující židovskou […]

Více ...